Wednesday, May 23, 2012

Të dashur dibranë e matjanë


Alban Daci

Të dashur dibranë e matjanë,
 u bashkova me Aleancën Kuq e Zi, sepse ajo mban idealet tona kombëtare, për të cilën të parët tanë kanë dhënë edhe jetën.
U bashkova me Aleancën Kuq e Zi, sepse dëshiron te krijojë një shoqëri të vërtetë demokratike. 
Dëshiron të  luftojë të gjitha klanet dhe politikat antikombëtare. 
Dëshiron t'i bashkojë të gjithë shqiptarët në një Shtet të vetëm, ashtu siç e meritojmë.
 Të dashur patriotë, më mbështesni të bëjmë një Shqipëri të nderuar. 
 O sot o kurrë! 
Koha nuk pret, ajo matet me vendosmërinë dhe suksesin tonë të përbashkët.