Monday, August 27, 2012

Dr. Alban Daci, Sekretar për Arsimin i AK u takua me Prof. Enrico Musso, Senator i Republikës së Italisë.


Dr. Alban Daci, Sekretar për Arsimin i AK u takua me Prof. Enrico Musso, Senator  i Republikës së Italisë.

Sot me datë 27 gusht 2012 dr. Alban Daci (www.albandaci.blogspot.com), Sekretar për Arsimin i Aleanca Kuq e Z u takua me senatorin italian prof. Enrico Musso (http://www.enricomusso.org/). Z. Daci i prezantoi senatorit prof. Musso projektin politik e partisë Aleanca Kuq e Zi. Gjithashtu, i bëri një pasqyrim real të situatës politike në vend, duke i moçuar në veçanti dështimin e Integrimit Europian, faktin se Qeveria Berisha po sulmon dhe po monopolizon të gjitha institucionet e pavarura në vend; mohimi i të drejtës që emigrantët të zgjedhin dhe të zgjidhen atje ku jetojnë, mundësitë e forcimit të marrëdhënieve italo-shqiptare në kuadër të interesave gjeopolitik reciprok. Senatori italian prof. Enrico Musso u shpreh entuziast për këtë takim dhe tregoi interes për të ndërmarr hapa konkret në lidhje me çështjet e sipërpërmendura. Modalitetet e bashkëpunimit dhe rezultatet do të bëhen publike duke ndjekur teorinë e suksesit të mbështetur në metodën hap pas hapi.