Monday, September 17, 2012

Akademia KuqeZi e Politikës
Aleanca Kuq e Zi “Akademinë KuqeZi të Politikës”.
Shqipëria ka një brez të ri të mrekullueshëm me plot energji, pasion dhe inteligjencë,  të cilët janë të gatshëm të jenë protagonist të ndryshimeve të mëdha politike-sociale për të cilat sot më shumë se kurrë ka nevojë vendi ynë. 
Megjithatë, ky brez  i ri, i mbushur me ndenja e krenari kombëtare që të jetë i suksesshëm duhet të jetë profesional për t’u bërë ballë sfidave më të cilat përballet vendi.
“Akademia KuqeZi e Politikës” do të trajnoi të gjithë simpatizantët dhe aktivistët e Aleancës Kuq e Zi në drejtimet e lidershpit, politikave europiane dhe të zgjidhjes së krizave dhe konflikteve.
Trajnimet fillojnë me datë 21 shtator dhe aplikimet janë të hapura.
Në fund të trajnimit të gjithë pjesëmarrësit do të pajisen me një certifikatë të njohur brenda dhe jashtë vendit.
 Personat e interesuar mund të paraqiten tek selia e Aleancës Kuq e Zi që të plotësojnë formularët e aplikimit ose mund të kontaktojnë:
Dr. Alban Daci, Sekretar i Arsimit
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kutia postare 1517.
Rr e Durrësit përballë Ministrisë së Arsimit pranë pastiçeri Internacional-Tiranë.