Thursday, January 10, 2013

Neni 151 i Kushtetutës të Republikës së Shqipërisë nuk ndalon Referendumin e Bashkimit


Alban Daci 


Neni 151 i Kushtetut
ës

1. Ligji i miratuar me referendum shpallet nga Presidenti i Republikës.
2. Çështjet që lidhen me tërësinë territoriale të Republikës së Shqipërisë, me kufizimin e lirive dhe të drejtave themelore të njeriut, me buxhetin, taksat e detyrimet financiare të shtetit, me vendosjen dhe heqjen e gjendjes së jashtëzakonshme, me deklarimin e luftës dhe të paqes dhe me amnistinë nuk mund të shtrohen në asnjë referendum.
3. Referendumi për të njëjtën çështje nuk mund të përsëritet përpara se të kenë kaluar tre vjet nga zhvillimi i tij.

Ky nen po keqinterpretohet. Po të kemi parasysh Preambulën e Kushtetutës që nënvizon: “me aspiratën shekullore të popullit shqiptar për identitetin dhe bashkimin kombëtar”, do të thotë se neni 151 nuk është në kundërshtim me Bashkim Kombëtar. Nëse do të ishte i tillë do të thotë se ky nen bie në kundërshtim me Preambulën e për rrjedhojë është antikushtetues. Ky nen nuk flet për rastet bashkimit, por flet për rastin e cenimit të sovranitet. Pra, për humbje territoriale. Opsioni i Bashkimi Kombëtar i ofruar nga Aleanca Kuq e Zi, jo vetëm që nuk e cenon sovranitetin aktual të Shqipërisë, por e forcon atë në një nivel më të mirëorganizuar të një Shteti të Bashkuar Federal. Pra ky nen nuk e ndalon zhvillimin e referendumit për rast bashkimi me Kosovën.