Friday, June 8, 2012

Doni të kuptoni situatën aktuale në Siri?Alban Daci

Në kuadër të Optikës së Brendshme 

1. Mungesa e lirive dhe mosfunksionimi i Demokracisë
2. Prishja e ekuilibrave të brendshëm mes klaneve dhe tribuve
3. Dëshirë për ndryshim dhe zhvillim

Në kuadër të Optikes Rajonale

1-Rivaliteti i përhershëm mes Iranit dhe Arabisë Saudite
2-Rivaliteti i përhershëm me sunitëve dhe shitëve
3-Rivaliteti i përhershëm mes perseve dhe arabëve

 Në  kuadër të Optikes Globale

 1-Interesat e forta të Amerikës për të ruajtur ekuilibrat e forcës në Lindjen e Mesme
2- Dëshira e fortë e Rusëve për të qenë palë vendimmarrëse bashkë me Amerikanët në Lindjen e Mesme
3- Roli gjithnjë e në rritje e Kinës në investime në Lindjen e Mesme
4- Europa është e humbur në Lindjen e Mesme