Saturday, March 28, 2009

Gjenerata Re Shqiptare

Sot, me datë 27 mars 2009, lidhur me një seri iniciativash të fundit që organizata shqiptare “Gjenerata Re Shqiptare” po ndërmerr për të promovuar imazhin e Shqipërisë në Botë, kryetari i saj dr. Alban Daci i shoqëruar nga z. Hairi Kaci, një biznesmen shqiptar që ka bërë sukses në qytetin e Torinës duke ndihmuar dhe përkrahur shumë bashkëkombës në nevojë, patën mundësinë dhe rastin të takonin z. Deodato Scanderbech, i cili është Kryetari i Grupit të Bashkimit të Demokratëve të Krishterë dhe të Qendrës si dhe Kandidat për deputet në Parlamentin Evropian i prezantuar në listën e partisë UDC.
Dr. Alban Daci i tha z. Scanderbech se: Shqipëria po ndryshon, duke ecur në rrugën e reformave për të realizuar integrimin e plotë në zonën Euro-Atlantike.
Gjithashtu, dr. Daci e sqaroj z. Scanderbech se Shqipëria, më në fund realizon ëndrrën e saj shekullore, sepse me datë katër prill ajo do të bëhet anëtare me të drejta të plota në NATO.
Ky akt shënon një moment mjaft të rëndësishëm, jo vetëm për popullin shqiptar, por për gjithë rajonin e Ballkanit duke e bërë atë më të sigurt.
Ndërsa, z. Kaci tha se: Shqipëria tashmë është një vend demokratik, që ofron mundësi të shumta investimesh në të gjitha fushat.
Biseda, ishte e ngrohtë dhe e përzemërt duke konkluduar se: Shqipëria ka hyrë në rrugën e pakthyeshme të integrimit Euro-Atlantik, prandaj dhe duhet të mbështet dhe përkrahet që ky integrim të ndodh sa më shpejt dhe me standardet e kërkuara.


Në foto nga e majta: Hairi Kaci, Deodato Scanderbech dhe Alban Daci